Tanken med detta projekt är att jag i slutändan ska få ett jobb, med radion som hjälpmedel. Alltså jag ska komma ut och träffa folk på arbetsplatser som jag inte annars skulle få chansen att träffa. Tanken är ju bra, men med tanke på att jag inte ens vill ha jobb i Borlänge så är det ju lite fel.
Idag fortsatte vi med att lära oss bygga program och denna gång ser vårt 60-minuters program ut som följer: programsignatur, programinfo (vad programmet heter och vad det handlar om), musik, av- och påannonsering av låter, reklam, musik, ava/påa, nyheter, musik, reklam å stationsid, musik, slut.